Marknadsmeddelande 44/17 - Information om företrädesemission Crowdsoft Technology AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, CROWD, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier för 0,20 sek per aktie. (3:5 á 0,20 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 mars 2017 till och med den 23 mars 2017. Teckningstiden är den 13 mars 2017 till och med den 27 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 13 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:  

Kortnamn: CROWD TR
ISIN-kod:
SE0009696321
Oderboks ID: 134327
Första handelsdag: 13 mars 2017
Sista handelsdag: 23 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: CROWD BTA 1
ISIN-kod:
SE0009696339
Orderboks-ID: 134328
Handelsperiod:
Den 13 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 mars 2017  

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se

Om oss

Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer föra smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt