Rättelse – förtydligande av revisors uttalande i revisionsberättelse

Bolagets revisor har i Revisionsberättelsen till Årsredovisningen för år 2017 gjort ett uttalande under ”Upplysning av särskild betydelse”.

Revisorns uttalande under rubrik ”Upplysning av särskild betydelse” i Revisionsberättelsen lyder som följer: ”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Där framgår att koncernen är beroende av att dotterbolagens prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål. I fall intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheterna skall ske i en snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering. Sådan extern finansiering är vid avlämnandet av årsredovisningen inte säkerställd.

Av revisorns uttalande framgår följaktligen att koncernen är beroende av att dotterbolagens prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål samt att om intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheterna skall ske i snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft & Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Om oss

Kort om Crowdsoft och Flowscape Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.crowdsoft.com eller www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar