Återföring av avskrivningar justerar upp resultatet i bokslutet för 2011

PRESSMEDDELANDE 2012-04-24

Crown Energy AB (publ) har justerat redovisade avskrivningar på immateriella tillgångar från 1 596 tkr till 0 kronor.

Detta innebär att det redovisade resultatet före skatt för räkenskapsåret 2011 förbättras med motsvarande belopp, till -1 706 tkr.

Avskrivningar på immateriella tillgångar avseende rättigheter att borra efter olja och gas ska i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper redovisas först när tillgången tas i bruk och produktion inletts. Eftersom inte någon produktion har förekommit under räkenskapsåret 2011 har Crown Energy återfört de avskrivningar som redovisades i bokslutskommunikén 2011.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att sedan överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.

Prenumerera