Crown Energy AB har idag genomfört förvärv av irakisk oljekoncession genom tillträde av Tigris Oil

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt 100 procent av aktierna i Tigris Oil i Sverige AB (”Tigris Oil”). Vederlag för förvärvet utgörs av 1 842 715 nyemitterade aktier i Crown Energy genom en apportemission där teckningskursen satts till 8,00 SEK per Crown Energy-aktie, allt i enlighet med vad som tidigare beslutats om på extra bolagsstämma den 31 oktober 2013.

Crown Energys förvärv av Tigris Oil har också varit villkorat av berörda myndigheters godkännande i Irak av ägarförändringen, vilket har erhållits.      

Tigris Oil ingick under 2012 ett s.k. PSC-avtal (”Production sharing agreement”) med provinsen Salah Ad Din, belägen norr om Bagdad i Irak. Det totala området är 24 000 kvadratkilometer vilket i jämförelsesyfte motsvarar ca 7 procent av Sveriges yta. Licensområdet beräknas innehålla oljefyndigheter på mer än 20 miljarder fat.

Inom licensen finns flera stora kommersiella fyndigheter där endast begränsad produktion har förekommit. 

Crown Energy kommer att inrikta det framtida arbetet på licensen mot ytterligare prospekteringsarbeten. Arbete kommer också att inledas för att starta testproduktion på något av existerande mångmiljon-fat oljefält/fyndighet inom licensen. Crown Energy kommer vartefter arbetet fortskrider att ge information kring tekniska arbetsprogrammet och arbetet med att hitta en lämplig industriell partner för den fortsatta utvecklingen, projektfinansieringen och produktionen.

”Genom förvärvet har Crown Energy möjlighet att på längre sikt bli en betydande aktör i en av världens oljerikaste nationer och därigenom också tillföra bolaget betydande reserver av olja och gas”, säger Ulrik Jansson, Crown Energys VD.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.

Prenumerera