Crown Energy har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy”) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) varvid ABG skall agera som likviditetsgarant i Crown Energys aktie från den 18 juni 2018. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Crown Energys aktie och förbinder sig att köpa och sälja aktier till dessa kurser för egen räkning.

”Avtalet syftar till att ge positiva effekter av att främja likviditeten i våra aktier noterade på NGM Equity och därmed underlätta och främja handeln för befintliga och nya aktieägare”, säger Andreas Forssell, Crown Energys VD 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 11.30 CET.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är ett internationellt koncern som tillhandahåller kundanpassade boenden, arbetsplatser och service samt utvecklar olje- och gastillgångar genom prospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.

Prenumerera

Dokument & länkar