Crown Energy offentliggör fördjupad information avseende bolagets fastighetstillgångar

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy”, ”Bolaget”) offentliggör idag fördjupad information om Bolagets affärsområde Asset Development & Management. Den finansiella informationen inkluderar nya nyckeltal som inte är baserade på redovisningsmässiga principer, men ger en fördjupad information till marknaden om Bolagets service- och fastighetsverksamhet. En komprimerad version är avsedd att framöver publiceras i samband med Bolagets kvartalsrapportering för att möjliggöra en mer effektiv utvärdering av Bolagets finansiella ställning och prestation.

Crown Energy bedömer informationen som relevant för aktiemarknaden och avser att möjliggöra en mer effektiv och relevant bedömning av Bolagets utveckling. Nedanstående information inkluderar mått som ej är definierade enligt IFRS eller andra tillämpliga regler för finansiell rapportering. Vissa mått är finansiella och omfattas av European Securities and Markets Authoritys (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal och andra omfattas inte av ESMAS riktlinjer.

”Vi har sedan förvärvet av ESI Group arbetat mycket aktivt med att införliva förvärvade verksamheter i Crown Energys system. I den processen stärker vi även informationsgivningen till marknaden. Målsättningen är att öka transparensen för våra befintliga och potentiella aktieägare så att de bättre kan följa utvecklingen i Bolaget över tid. Vi ser även ökade möjligheter för externa analytiker att bättre kunna tolka våra finansiella rapporter”, säger Andreas Forssell, Crown Energys VD.

Information presenteras i bifogad bilaga, och kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08.30 CET.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.