Crown Energy senarelägger offentliggörande av delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2017 till den 30 november 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-11-07

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat att flytta fram publiceringen av Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2017 från 10 november till den 30 november 2017.

Med anledning av komplexiteten i rapportering, konsolidering samt översiktlig granskning avseende den nya Crown Energy-koncernen har styrelsen i Crown Energy beslutat att senarelägga publicering av delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 september 2017.

Tidigare datum var satt till 10 november och det nya datumet är satt till 30 november, vilket fortfarande är inom stipulerad tidsram för avgivande av finansiella rapporter.
 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ)
+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY
Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar