Förberedelse borrning Ambatolava-1, Madagaskar

PRESSMEDDELANDE 2012-03-09

Crown Energy AB (”Crown”) har sedan tidigare aviserat borrning av prospekteringsbrunn, Ambatolava-1, i prospektet North Manja på licensblocket 3108. Efter upphandling har avtal slutits med SPD Ltd, Dubai, specialiserade på borruppdrag av denna typ som ansvariga för all borrplanering inför borrning av brunn Ambatolava-1. SPD är en del av Petrofac Group, ett världsomspännande oljeservicebolag noterat på Londonbörsen.

Borrningen av brunnen har som målsättning att gå ner till 4 000 meter och testa det idag största kända Karoo-prospektet inom licensområdet och även på hela onshore Madagaskar med en potential på ca 420 miljoner fat (mid case) av totala reservestimatet på 680 miljoner fat (mid case) på licensområdet. Under förutsättning att nödvändig utrustning finns tillgänglig kommer inledande borrarbeten av brunnen att ske under fjärde kvartalet 2012.

Crown äger idag 100% av licensen Manja 3108 där prospektet är beläget. Bolaget avser att innan borrning ta in en partner för en del i licensen för att balansera portföljrisken och täcka borrkostnader helt i linje med Bolagets strategi. Bolaget har lagt ut ett uppdrag om att finna en sådan partner och förhandlingar med ett flertal bolag har påbörjats.

”Vi ser fram emot att i slutet av året påbörja borrningarna på vår licens i Madagaskar. Det är ett spännande prospekt och i östra Afrika har under senare tid flera fyndigheter gjorts i som bevisar att olja och gas finns i området. Vi är mycket nöjda med att ha knutit till oss SPD som borrmanagers.” säger Ulrik Jansson, Crown Energys VD.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att sedan överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.