Fyra års förlängning av Manja-licensen med ett flexibelt arbetsåtagande

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) är mycket nöjda med att kunna offentliggöra en förlängning av Block 3108 Manja. Bolaget äger 100 procent av licensen som är belägen onshore i sydvästra Madagaskar. Detta ger utrymme för förnyade aktiviteter framåt borrning av prospekt på licensen.

Efter ett möte den 28 oktober nere i Kapstaden i Sydafrika med olje- och gasmyndigheten för Madagaskar ”OMNIS” så är det överenskommet att förlänga licensen med fyra år, till 15 november 2019. Arbetsåtagandet under de första två åren innefattar en sk FTG (Full Tensor Gravity) undersökning över licensområdet, följt av frivillig ytterligare 2D-seismik.

Den andra två-årsperioden har för avsikt att genomföra prospekteringsborrningar på licensen. Avtalet är villkorat ett slutligt medgivande från ministeriet i Madagaskar, vilket förväntas inom några månader.

”Vi är mycket nöjda med detta resultat, som nu ger oss tillräckligt med tid för att planera och genomföra ett genomarbetat och logiskt prospekterings-program. Genom våra diskussioner med potentiella partners, ser vi att FTG-undersökningar (som planeras till 2016) kommer att ge viktig insikt och nödvändiga framsteg för vår tekniska utvärdering, på samma sätt som denna teknik har haft goda resultat i liknande onshore-strukturer i Uganda och Kenya. Det nya programmet kommer att göra det möjligt för oss att återknyta till investerare som vi tidigare pratat med, i syfte att få till ett partnersamarbete och på så sätt kunna genomföra borrningar på vår licens. Vi uppskattar OMNIS förståelse och flexibilitet när det gäller att uppnå detta mycket positivt resultat.”, säger Andreas Forssell, Crown Energys VD.

 

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 03 november 2015, kl 12:00.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.