Registrering av nyemitterade aktier

PRESSMEDDELANDE 2012-03-08

Tidigare avtalad nyemission av 1 135 411 aktier avseende förvärvet av Amicoh Resources Ltd som närmare beskrivits i Bolagsbeskrivningen i samband med listning av Crown Energy har nu registrerats hos Bolagsverket.

Villkoren för emissionen var 15 SEK per aktie och emissionsbeloppet var 17,0 MSEK. Tecknare är Mocoh Resources Ltd som efter detta har totalt 1 317 077 aktier i Crown, motsvarande 7,2% av aktiekapital och röster.

Totalt antal utestående aktier i bolaget är efter denna registrering 18 348 245 stycken.

”Det är glädjande att vi ytterligare knyter en bra ägare till vår verksamhet och stärker vår aktieägarbas med denna långsiktiga investerare. Samtidigt är det en styrka att vårt projekt i Madagaskar nu formellt är slutbetalt.” säger Ulrik Jansson, Crown Energys VD.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att sedan överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.