Utfarmningstransaktion med Africa Energy slutförd

Crown Energy AB (”Crown Energy" eller "Bolaget") har nöjet att meddela att Bolaget har stängt den tidigare aviserade transaktionen med Africa Energy Corp. (”Africa Energy”), se pressmeddelande från den 17 december 2015, vilken resulterar i en utfarmning av andelar i Block 2B licensen i Sydafrika.

Utfarmningen är nu avslutad med Africa Energy, avseende förvärvet av en 30,5 procent ägarandel i Block 2B i Sydafrika. Africa Energy ersätter Crown Energy för delar av tidigare nedlagda kostnader och kommer att finansiera Crown Energys återstående 10 procentiga ägarandel för kostnader som uppstår i samband med borrning och testning av nästa brunn.

I och med slutförandet av denna transaktion blir Africa Energy operatör och vi ser fram emot deras arbete och vidare uppdateringar och utveckling av licensen.

Kommentar från VD

"Jag är mycket nöjd att kunna meddela att vi har stängt vår utfarmning av Block 2B och samtidigt behålla 10 procent carried interest i licensen. 1988 borrade det sydafrikanska statliga bolaget Soekor en brunn inom detta block, och i och med detta upptäcktes och testades lätt olja i sandsten från kritaperioden, vilket bekräftar att denna bassäng är hydrokarbonförande. Africa Energy, som blir operatör, har ett mycket kompetent team i Kapstaden och har genom utnyttjande av tidigare inhämtad 3D-seismik, identifierat ett antal potentiella strukturer och potentiella borrplatser i Block 2B.", säger Andreas Forssell, Crown Energys VD.

------------------------------

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 17:10 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se