Crunchfish AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Etablering av partnernätverk för AR-interaktion
och kommersialisering av Connected AR

I detta pressmeddelande finns Crunchfish AB:s bokslutskommuniké för 2017 bifogad i sin helhet. 

Kvartal och helår i korthet Q4 2017 (2016) Helår 2017 (2016)
Omsättning, TSEK  1 943 (2 009) 3 203  (2 690)
Resultat före skatt, TSEK -5 017 (-3 341) -20 812 (-12 534)
Resultat per aktie, SEK  -0,33 (-0,25) -1,35 (-0,96)
Soliditet, %  85 (92) 85 (92)
Kassa vid periodens utgång, TSEK 21 164 (44 077) 21 164 (44 077)

Väsentliga händelser under perioden

 • Företaget utökade och fördjupade samarbetet med kinesiska mobiltelefontillverkaren OPPO.
 • Crunchfish och amerikanska Vuzix Corporation ingick samarbete som innebär att Vuzix förintegrerar Crunchfishs mjukvara för geststyrning i företagets smarta AR-glasögon.
 • Företaget tecknade ett samarbetsavtal med ett mindre europeiskt AR-bolag, vilka avser lansera nyutvecklade AR-produkter till företagsmarknaden under första halvåret 2018.
 • Crunchfish beviljades ett amerikanskt patent som möjliggör strömsnål aktivering av kameran med hjälp av passiva sensorer.
 • Crunchfish ökade marknadsföringen av teknologin inom Connected AR gentemot m-handel.
 • Bolaget identifierade ett nytt användningsområde för Crunchfish Connected ARTMteknologin, m-legitimering, vilket innebär en smidig och säker identifiering av individer i det fysiska rummet.
 • Crunchfish beslutade att bilda ett helägt dotterbolag för verksamheten kring mobil närhetsbaserad interaktion.

Väsentliga händelser under året

 • Crunchfish etablerade ett nätverk av partners för Enterprise AR genom samarbeten med AR-aktörerna Epson, ODG, Optinvent, GoerTek, LLVision och Nibiru.
 • Brittiska Avantis Systems Ltd som erbjuder tekniklösningar till skolor, tecknade ett licensavtal för användning av bolagets geststyrningsteknik för sin utbildningsplattform ClassVR.
 • Företaget utökade ytterligare den omfattande patentportföljen med nio beviljade patent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Crunchfish tecknade avtal med Prezi, som ger dem rätt att marknadsföra Crunchfishs mjukvara för geststyrning som en del av sin webbaserade presentationsplattform.
 •  Crunchfish fördjupade samarbetet med Nibiru, vilket innebär att Nibiru blir återförsäljare av Crunchfishs mjukvara och integrerar geststyrning som en komponent i sin mjukvaruplattform för AR/VR produkter.

För ytterligare information, kontakta:  

Joakim Nydemark, VD
ir@crunchfish.com
0706 351 609

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission 

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018. 

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar