Crunchfish AB (publ), delårsrapport januari-mars 2018

Samarbetet med ClearOn utgör en milstolpe i
kommersialiseringen av verksamheten inom m-handel

Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com

Koncernens siffror i korthet Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017
Omsättning, SEK 216 095 828 110 3 203 433
Resultat före skatt, SEK -6 196 623 -4 697 101 -20 812 341
Resultat per aktie, SEK -0,40 -0,30 -1,35
Soliditet, % 85,4 91,8 85,5
Kassa vid periodens utgång, SEK    13 153 895    39 589 194     21 163 587

Väsentliga händelser under perioden

  • Crunchfish tecknade avtal med Prezi, som ger dem rätt att marknadsföra Crunchfishs mjukvara för geststyrning som en del av sin webbaserade presentationsplattform.
  • Crunchfish fördjupade samarbetet med Nibiru, vilket innebär att företaget blir återförsäljare av Crunchfishs mjukvara och integrerar geststyrning som en komponent i sin mjukvaruplattform för AR/VR-produkter.
  • Crunchfish inledde samarbete med ClearOn som innebär nya möjligheter för handeln att skapa merförsäljning med mobilkuponger. Lösningen möjliggörs genom Crunchfishs patenterade teknologi för närhetsbaserad interaktion och ClearOns innovativa clearingsystem som finns i fler än 20 000 kassor i cirka 6 000 butiker.
  • Med verkan från 1 januari 2018 har all verksamhet inom verksamhetsområdet Connected AR, inklusive patentportföljen bestående av 17 patentansökta uppfinningar och 10 godkända patent, överförts till det nybildade helägda dotterbolaget Crunchfish Proximity AB.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Nydemark, VD
Epost: ir@crunchfish.com
Telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018.

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-handelslösningar och gör det möjligt att aktivera AR i vilken applikation som helst. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar