Crunchfish AB (publ), delårsrapport juli-september 2017

Patenterad Connected AR-teknologi möjliggör unikt erbjudande för företag och industri samt satsningen på m-handel

Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com

Kvartal och år i korthet Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016
Omsättning, TSEK 275 218 1 261 681 2 690
Resultat före skatt, TSEK -5 226 -2 726 -15 795 -9 194 -12 534
Resultat per aktie, SEK -0,34 -0,25 -1,03 -0,84 -0,96
Soliditet, % 89,5 9,0 89,5 9,0 92
Kassa vid periodens utgång, TSEK 27 571 2 792 27 571 2 792 44 077

Väsentliga händelser under perioden

 • Crunchfish erhöll ett positivt förhandsbesked för strategiskt viktigt Connected AR-patent, vilket möjliggjort en accelererad satsning på bolagets lösning inom m-handel.
 • Crunchfish tecknade ett samarbetsavtal med kinesiska Nibiru, leverantör av mjukvara för AR och VR.
 • Bolaget inledde samarbete med franska AR-företaget Optinvent och amerikanska ODG kring geststyrning av AR-glasögon.
 • Crunchfish tecknade samarbetsavtal med globala teknikföretaget Goertek avseende geststyrning inom AR och VR.
 • Crunchfishs accelererande satsning på m-handel har inneburit en förstärkning av organisationen genom rekrytering av resurser inom affärsutveckling och programmering samt ett operativt engagemang av bolagets styrelseordförande.
 • Bolaget stärkte även Touchless-organisationen med ny produktchef med fokus på AR för företag och industri.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Crunchfish har av USA:s myndighet för patent och varumärken blivit beviljad patent avseende aktivering av mobilkameran när mobilens passiva sensorer detekterar fördefinierade förändringar i ljusförhållanden. Patentet möjliggör strömsnål aktivering av kameran med hjälp av passiva sensorer. Tidigare har motsvarande svenskt patent beviljats. Patentansökningar har även lämnats in i Europa och Kina.
 • Bolaget tecknade ett samarbetsavtal med ett mindre europeiskt AR-bolag. Avtalet möjliggör användning av Crunchfishs geststyrningsmjukvara i motpartens nyutvecklade AR-produkter, vilka avses lanseras till företagsmarknaden under första halvåret 2018.
 • Bolaget har identifierat ett nytt användningsområde för Crunchfish Connected AR™ teknologin, m-legitimering, vilket innebär en smidig och säker identifiering av individer i det fysiska rummet.
 • Crunchfishs COO har på egen begäran sagt upp sin anställning och lämnar företaget i slutet av januari 2018.

Inbjudan till aktieägarmöten

 • 13 november deltar Crunchfish vid Stora Aktiedagen på hotell Sheraton i Stockholm. Bolagets vd håller en företagspresentation klockan 14:40-15:10 i
  sal 1: Haga.
 • 27 november deltar Crunchfish vid Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg. Bolagets vd håller en företagspresentation klockan 15:40-16:10 i sal 1.
 • 28 november klockan 18:00 arrangerar Crunchfish aktieägarmöte i företagets lokaler Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Nydemark, VD
Epost: ir@crunchfish.com
Telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017. 

Om Crunchfish 

Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi för m-handel samt industriella-, mobila och sociala applikationer. Vår mjukvara skapar nya interaktionsmöjligheter. Touchless A3D® gör det möjligt att styra elektronik med gester och aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet eller AR (Augmented Reality) i vilken tredjepartsapplikation som helst. Crunchfishs teknologi licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från flera globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö.  Besök crunchfish.com (http://www.crunchfish.com/) för mer information

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar