Crunchfish AB (publ), delårsrapport juli-september 2017

Patenterad Connected AR-teknologi möjliggör unikt erbjudande för företag och industri samt satsningen på m-handel

Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com

Kvartal och år i korthet Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016
Omsättning, TSEK 275 218 1 261 681 2 690
Resultat före skatt, TSEK -5 226 -2 726 -15 795 -9 194 -12 534
Resultat per aktie, SEK -0,34 -0,25 -1,03 -0,84 -0,96
Soliditet, % 89,5 9,0 89,5 9,0 92
Kassa vid periodens utgång, TSEK 27 571 2 792 27 571 2 792 44 077

Väsentliga händelser under perioden

 • Crunchfish erhöll ett positivt förhandsbesked för strategiskt viktigt Connected AR-patent, vilket möjliggjort en accelererad satsning på bolagets lösning inom m-handel.
 • Crunchfish tecknade ett samarbetsavtal med kinesiska Nibiru, leverantör av mjukvara för AR och VR.
 • Bolaget inledde samarbete med franska AR-företaget Optinvent och amerikanska ODG kring geststyrning av AR-glasögon.
 • Crunchfish tecknade samarbetsavtal med globala teknikföretaget Goertek avseende geststyrning inom AR och VR.
 • Crunchfishs accelererande satsning på m-handel har inneburit en förstärkning av organisationen genom rekrytering av resurser inom affärsutveckling och programmering samt ett operativt engagemang av bolagets styrelseordförande.
 • Bolaget stärkte även Touchless-organisationen med ny produktchef med fokus på AR för företag och industri.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Crunchfish har av USA:s myndighet för patent och varumärken blivit beviljad patent avseende aktivering av mobilkameran när mobilens passiva sensorer detekterar fördefinierade förändringar i ljusförhållanden. Patentet möjliggör strömsnål aktivering av kameran med hjälp av passiva sensorer. Tidigare har motsvarande svenskt patent beviljats. Patentansökningar har även lämnats in i Europa och Kina.
 • Bolaget tecknade ett samarbetsavtal med ett mindre europeiskt AR-bolag. Avtalet möjliggör användning av Crunchfishs geststyrningsmjukvara i motpartens nyutvecklade AR-produkter, vilka avses lanseras till företagsmarknaden under första halvåret 2018.
 • Bolaget har identifierat ett nytt användningsområde för Crunchfish Connected AR™ teknologin, m-legitimering, vilket innebär en smidig och säker identifiering av individer i det fysiska rummet.
 • Crunchfishs COO har på egen begäran sagt upp sin anställning och lämnar företaget i slutet av januari 2018.

Inbjudan till aktieägarmöten

 • 13 november deltar Crunchfish vid Stora Aktiedagen på hotell Sheraton i Stockholm. Bolagets vd håller en företagspresentation klockan 14:40-15:10 i
  sal 1: Haga.
 • 27 november deltar Crunchfish vid Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg. Bolagets vd håller en företagspresentation klockan 15:40-16:10 i sal 1.
 • 28 november klockan 18:00 arrangerar Crunchfish aktieägarmöte i företagets lokaler Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Nydemark, VD
Epost:  ir@crunchfish.com
Telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017.  

Om Crunchfish  

Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi för m-handel samt industriella-, mobila och sociala applikationer. Vår mjukvara skapar nya interaktionsmöjligheter. Touchless A3D® gör det möjligt att styra elektronik med gester och aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet eller AR (Augmented Reality) i vilken tredjepartsapplikation som helst. Crunchfishs teknologi licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från flera globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö.  Besök crunchfish.com (http://www.crunchfish.com/) för mer information

Taggar:

Om oss

Crunchfish utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfish teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar