Crunchfishs årsredovisning har publicerats

Årsredovisningen för Crunchfishs verksamhetsår 2017 har idag publicerats på bolagets webbplats crunchfish.com och bifogas här som en pdf.

Aktieägare och övriga som önskar erhålla ett tryckt exemplar ombeds kontakta bolaget via e-post ir@crunchfish.com alternativt telefon 040-626 77 00. 

Kontaktperson:
Michael Peterson
IR-ansvarig
ir@crunchfish.com 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission 

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2018.  

Om Crunchfish 

Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-handelslösningar och gör det möjligt att aktivera AR i vilken applikation som helst. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar