CSN ändrar studiemedlen för utlandsstuderande

CSN har nu fastställt lånebeloppen för utlandsstudiemedel inför det kommande läsåret. Årets beslut innebär en kraftig höjning i många länder – mycket beroende på de stora valutaförändringar som varit det senaste året.

CSN fastställer den 1 juli varje år lånebeloppen för varje land där det finns studerande med svenska studiemedel. Det görs efter en kontroll av kostnadsutvecklingen genom enkäter till ambassader och genom en granskning av valutaförändringarna. I fjol gjordes en kvalitetssäkring av metoden genom jämförelser med tillgänglig offentlig statistik. När årets belopp fastställts har mycket hänsyn tagit till det senaste årets valutaförändringar. Det gör att många länder får en kraftig uppräkning av beloppen. För USA höjs lånebeloppet med 28 procent. I de flesta länder som har Euro höjs beloppen med 18 procent, i Japan som varit omdiskuterat under våren höjs beloppet med 40 procent. – Vi konstaterar att den allmänna kostnadsutvecklingen legat fast i de flesta länderna. Därför blir det så att vi ändrar beloppen främst med hänsyn till valutautvecklingen, säger Kerstin Borg Wallin, generaldirektör vid CSN. För att räkna ut valutaförändringarna tittar CSN på valutautvecklingen mellan 1 februari och 31 januari perioden under perioden innan beloppen fastställs. Den jämförs sedan mot valutanivån den 31 januari. – Vi väljer den nivå som är mest fördelaktig för de studerande. I år har vi även, mot bakgrund av den ekonomsiska situationen, tittat på utvecklingen under våren. Det har däremot inte motiverat någon extra höjning, säger Kerstin Borg Wallin. Vissa länder får sänkta belopp. Det gäller till exempel Grekland och Storbritannien. – I Storbritannien uppger ambassaden att kostnadsläget är det samma som i fjol, däremot har valutan sjunkit med tio procent i förhållande till svenska kronan. I Grekland anger ambassaden betydligt lägre kostnader än föregående år, säger Kerstin Borg Wallin. En svensk studerande i Sverige har 8 689 kronor i månaden i studiemedel. Motsvarande för en svensk studerande i USA och Japan blir från och med i höst 17 204 respektive 18 538 kronor. Totalt studerar cirka 27 000 svenskar i utlandet. Beslutet om höjning av beloppen innebär att statens upplåning höjs med 179 miljoner kronor. För mer information: Kerstin Borg Wallin, generaldirektör, 060-186155, 076-1196551.

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar