CSN får toppbetyg i jämförelse mellan statliga myndigheter

CSN går fram kraftigt i Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av kundnöjdheten hos statliga myndigheter. CSN får det näst bästa betyget av alla myndigheter som undersökts.

CSN hade ett anseendeindex på 67,1 i fjolårets mätning. I år är index 71,3. Det är bara Trafikverket Förarprov som redovisar ett bättre resultat med ett index på 71,5.

CSN är nu tvåa i Kvalitetsindex mätning och hamnar betydligt högre än genomsnittsvärdet för alla myndigheter. Sedan förra året har CSN passerat Skatteverket i mätningen.
- Det är ett riktigt bra betyg till och ett kvitto på att vi verkligen har kundens fokus. Vi har korta handläggningstider för studiemedel i Sverige och ger även snabba besked i telefon, säger Christina Forsberg, tillförordnad generaldirektör på CSN.

Nya tjänster för kunderna
En annan viktig förklaring är CSN:s arbete med digitalisering och utveckling av nya e-tjänster. CSN har de senaste åren dessutom i större utsträckning arbetat med att ta reda på och analysera kundernas behov och förväntningar.
- Vi har fått större kännedom om vårt eget bemötande och samtidigt förbättrat förmågan att hjälpa kunderna. Det är en avgörande förklaring till CSN:s framgång, säger Christina Forsberg.

Svenskt Kvalitetsindex är en av de största undersökningarna där kundnöjdheten inom samhällssektorn mäts. Resultatet bygger på svar från personer som varit i kontakt med CSN och andra myndigheter under hösten. Det var under tisdagen som årets undersökning om förtroendet för statliga myndigheter presenterades.

Läs Svenskt Kvalitetsindex undersökning Samhällsservice 2015

Presskontakt/kontakt med CSN:s tillförordnade generaldirektör Christina Forsberg: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera