CSN slutar med CSN-kortet

CSN slutar att upphandla CSN-kortet. Rabattkortet försvinner och ersätts helt av rabattkort som privata företag sköter om. CSN bedömer att de studerande inte ska påverkas negativt av förändringen.

CSN har i flera års tid upphandlat rabatter inom ramen för CSN-kortet. Det är ett kort som gått ut till cirka 600 000 studerande på gymnasiet, komvux, folkhögskolan, yrkeshögskolan och studerande i utlandet.
I juni 2011 överklagades CSN:s senaste upphandling. I början av 2012 fick CSN beskedet om att upphandlingen helt behövde göras om.
Nu har CSN beslutat att inte göra någon ny upphandling. Det beror på att företaget Mecenat har börjat distribuera egna kort efter att ha begärt och fått filer med namn på studerande som tidigare haft CSN-kort.
- Vår uppgift är att upphandla områden där den privata marknaden inte kan tillgodose de studerandes behov ur ett studiesocialt perspektiv. Nu ser vi att marknaden klarar av att göra det på ett bra sätt när det gäller just rabatter. Då behövs inte vår upphandling längre, säger Jan Söderholm, ekonomichef vid CSN.
CSN bedömer att de studerande inte ska påverkas negativt av förändringen.
- Alla frågor som rör rabattkorten kommer att besvaras av Mecenat tills vidare. Eventuellt blir det även fler leverantörer på den här marknaden i framtiden, säger Jan Söderholm.
Studerande på högskolor och universitet påverkas inte alls av CSN:s nya beslut. Där sköts rabattsystemet redan helt av den öppna marknaden.

För mer information: Jan Söderholm, ekonomichef CSN, 060-186161,070-6156161.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera