Färre fastnar i CSN:s inkomstkontroller

CSN har de senaste veckorna skickat ut besked till drygt 22 300 personer som tjänade för mycket när de studerade under 2009. Tendensen är att färre studerande fastnar i kontrollerna.

Alla studerande med studiemedel får sin inkomst kontrollerad i efterhand. I år har 22 381 personer fastnat i kontrollen eftersom de hade för hög inkomst samtidigt som de fick studiemedel under 2009.
Det är knappt 2 000 personer färre än som fastnade i motsvarande kontroll förra året. Då fastnade 24 225 personer i kontrollen.
Motsvarande utveckling syns även när det gäller antalet personer som själva anmäler ändrad inkomst när de studerar. 2003 valde 10 341 personer att ändra inkomsten under studierna. Motsvarande siffra under 2010 var 22 508 personer.
- Totalt sett är det här en glädjande utveckling. Vi hoppas att det beror på att fler studerande inser att det lönar sig att lämna rätt uppgifter från början, säger Carina Isaksson vid CSN:s utvecklingsavdelning.

Fribeloppet har höjts
I år har den så kallade fribeloppsnivån höjts med 30 000 kronor till cirka 137 000 kronor. Fribeloppet anger hur mycket en studerande får ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras.
Nivån på 137 000 kronor gäller i fall en person studerar heltid 40 veckor under höst- och vårtermin. Nivån blir lägre i fall den studerande studerar på sommaren och högre i fall den studerande läser deltid.
CSN bedömer att höjningen av fribeloppet kommer att göra att färre studerande får återkrav i efterhand.
- Våra tidigare erfarenheter visar att en fribeloppshöjning inte gör att fler studerande väljer att arbeta. Hittills har det varit så att de som redan arbetar, arbetar mer, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikenhet.
I fjol beslutade CSN om återkrav på cirka 250 miljoner kronor som en följd av inkomstkontrollen. Relativt sett är det flest studerande i Stockholms län som fått utskick om att de fått för höga inkomster.

För mer information:
Carina Isaksson, CSN:s utvecklingsavdelning, 060-18 61 99, 076-119 66 56.
Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikenhet, 0480-44 72 87, 070-341 85 14.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-18 61 55, 076-119 65 51.

   Totalt antal studerande 2009  Antal studerande som har fått brev om för hög inkomst Andel studerande som har fått brev av det totala antalet
Blekinge län 5 270 236 4%
Dalarnas län 9 084 378 4%
Gotlands län 2 255 74 3%
Gävleborgs län 9 387 458 5%
Hallands län 11 049 597 5%
Jämtlands län 4 385 263 6%
Jönköpings län 13 459 647 5%
Kalmar län 9 111 423 5%
Kronobergs län 7 828 363 5%
Norrbottens län 9 241 394 4%
Skåne län 62 786 2 703 4%
Stockholms län 106 042 7 147 7%
Södermanlands län 9 099 396 4%
Uppsala län 22 897 919 4%
Värmlands län 10 698 444 4%
Västerbottens län 14 680 577 4%
Västernorrlands län 7 900 403 5%
Västmanlands län 9 589 469 5%
Västra Götalands län 78 689 4 052 5%
Örebro län 12 561 573 5%
Östergötlands län 23 931 865 4%
Saknad folkbokföringsadress 7 916 - -
Sammanfattning 447 857 22 381 5%

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera