Fortsatt hög andel av gymnasieeleverna får studiebidraget indraget på grund av skolk

CSN har nu sammanställt statistiken över hur många elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk läsåret 2016/2017. Torsdagen den 13 juli presenteras den nya statistiken.

I flera år har andelen elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk ökat. En förklaring är att den praxis som CSN följer skärpts, men det finns även andra förklaringar.

Torsdagen den 13 juli redovisar CSN siffror för riket, länen och Sveriges kommuner. CSN redovisar även utvecklingstendenser över tid, fakta om könsskillnader samt fakta om skillnader mellan fristående och kommunala skolor.

CSN presenterar även hur många elever som fått återkrav på grund av sina indragna studiebidrag och hur många elever som får sina återkrav överförda för indrivning hos Kronofogdemyndigheten. 

Tider torsdagen den 13 juli: CSN anordnar pressträff 09.00.

09.30 publiceras pressmeddelande, siffror på kommun- läns och riksnivå samt övrigt material på CSN:s webbplats CSN.se.

Plats för pressträff: CSN:s kontor i Stockholm, Vretenvägen 10, Solna (tunnelbana Solna Strand). För anmälan, inpassering eller övriga frågor: mejla eller ring pressekreterare klas.elfving@csn.se, telefon 076-1196551.

Taggar:

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar