Indraget studiebidrag innebär ofta slutet på gymnasieutbildning

Cirka 12 000 ungdomar fick i fjol studiebidraget på gymnasiet indraget på grund av skolk. 42 procent av dem kom inte tillbaka i studier igen. Det visar en ny genomgång som CSN gjort.

Under förra läsåret fick cirka 12 000 ungdomar studiebidraget indraget på grund av skolk, 5 071 personer i den här gruppen har inte börjat studera igen. – Vår slutsats är att skolk innebär en stor risk för att eleven inte kommer tillbaka i studier igen. Vi ser också att det är betydligt fler pojkar än flickor som skolkar, säger Ulrika Hägglund vid CSN:s utvecklingsavdelning. Många av dem som skolkade förra läsåret har börjat studera igen under det här läsåret. Men samtidigt har en tredjedel i den gruppen, 2 218 personer, fått sitt studiebidrag indraget på grund av skolk igen. Studiebidraget är på 1 050 kronor och betalas ut till alla som studerar på gymnasiet, läsåret 2007-2008 handlade det om 392 600 elever. En gymnasiestuderande blir av med studiebidraget i fall den otillåtna frånvaron uppgår till cirka 20 procent under en månad. CSN:s har inget formellt ansvar för att motarbeta skolk. Det är skolornas och kommunernas uppdrag. CSN ansvarar bara för den administrativa hanteringen runt studiebidragen, inrapportering av närvaro och utbetalning av pengar. CSN konstaterar även att närmare en tredjedel av alla gymnasieskolor i Sverige inte rapporterar in något skolk. En genomgång visar att det stora flertalet av dessa skolor har färre än 500 elever. – Ofta är det så att mindre skolor har en bättre social kontroll. Men vi tror även att det finns ett visst mörkertal, att vissa skolor inte rapporterar i fall en elev haft otillåten frånvaro, säger Ulrika Hägglund. CSN har inga sanktionsmöjligheter att ta till mot skolor som inte rapporterar in skolk. Däremot är reglerna tydliga – har en elev för mycket otillåten frånvaro så ska denne inte få något studiebidrag. – Den här frågan ska vi snart ta upp i samtal med Skolinspektionen och Skolverket för att se om vi tillsammans kan hitta nya sätt att följa upp skolornas rapportering av skolk, säger Ulrika Hägglund. Generellt sett är skolket större i storstäderna än på landsbygden. Störst andel skolk rapporterades förra året in från Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information: Ulrika Hägglund, enhetschef på utvecklingsavdelningen 060-186148, 070-3418558. Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-186155, 076-1196551.

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar