Rekordmånga elever fick studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 21 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det är en rekordhög nivå – 6,2 procent av alla elever. En viktig orsak är att de skärpta rutiner som CSN införde 2012 nu slagit igenom fullt ut.

Under läsåret 2012/2013 fick 6,2 procent av Sveriges cirka 343 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående åren var 5,5 respektive 4,4 procent.
- Vi har sett en ökning av andelen indragna studiebidrag på grund av skolk i flera års tid. Utvecklingen de senaste två läsåren beror mycket på de skärpta rutiner som infördes under 2012, säger Andreas Dahlkvist, utredare på CSN.

Förändrade rutiner
Fram till den 1 januari 2012 kunde en elev vara borta cirka 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades. Det motsvarade ungefär en dag i veckan. Från och med den 1 januari 2012 ska skolorna rapportera till CSN om den ogiltiga frånvaron är upprepad och i fall den uppgår till mer än några timmar per månad.

CSN har i år för första gången även tittat på skillnader i den ogiltiga frånvaron mellan olika gymnasieprogram.
- Andelen elever som får studiebidraget indraget är lägre på de högskoleförberedande programmen än på de yrkesförberedande. En orsak kan vara att skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå, vilket har visat sig ha betydelse för hur väl ungdomar lyckas i sina gymnasiestudier, säger Andreas Dahlkvist.

Fler pojkar
63 procent av samtliga skolkare är pojkar, 37 procent är flickor. Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna.
Ungefär två tredjedelar med indragen studiehjälp får ett återkrav. 21 procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av betalningen.
- Andelen med betalningsproblem minskar något jämfört med tidigare år. Det är glädjande och en fråga som CSN jobbar aktivt med, säger Andreas Dahlkvist.
Gotland är det län som hade det högsta andelen skolkare det gångna läsåret. Därefter följer Stockholm, Södermanland, Skåne och Västmanland. Lägst andel skolkare finns i Kronobergs och Dalarnas län.
En studerande kan även få övriga delar av studiehjälpen indragen vid skolk – extra tillägg och inackorderingstillägg.

Lokala siffror för kommuner, län och hela riket finns presenterade i CSN:s pressrum.

För mer information: Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN, 060-146373, 070-2749018
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551. 

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera