Rekordmånga fick studiemedel för eftergymnasiala studier

Det råder högtryck inom svenskt studiestöd. I fjol fick cirka 337 000 personer studiemedel för studier på eftergymnasial nivå - en rekordhög siffra. Dessutom börjar antalet som studerar i utlandet nå rekordnivåerna från i slutet av 1990-talet.

Cirka 5 000 fler personer fick studiemedel för eftergymnasiala studier 2012, jämfört med året innan. Det motsvarar en ökning med 1,5 procent, till totalt 337 000 personer.
Aldrig tidigare har så många studerande fått studiemedel för eftergymnasiala studier.
- Stora ungdomskullar har lämnat gymnasieskolan de senaste åren. Tillsammans med det rådande arbetsmarknadsläget gör det att många befinner sig i studier, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN.

Populärt med utlandsstudier

Sammanlagt fick 467 000 studerande studiemedel under 2012. Totalt betalade CSN ut drygt 24 miljarder kronor i studiemedel under förra året.
CSN konstaterar även att det är fortsatt populärt med utlandsstudier. Det har skett en ökning av antalet studerande i utlandet under flera års tid – och den höll i sig under 2012. Totalt fick 32 700 personer studiemedel för utlandsstudier förra året.
- Vi ser framför allt en ökning av så kallade free movers, studerande som på egen hand lägger upp sina utlandsstudier. Antalet studerande i utlandet ligger nu på samma nivå som under rekordåren i slutet av 1990-talet, säger Carl-Johan Stolt.

Lånebenägenheten ökar
Även lånebenägenheten ökar för första gången på flera år. I fjol valde 67,2 procent av studiemedelstagarna att ta lån. Ökningen var liten och det är för tidigt att tala om ett trendbrott.

- Behovet och intresset av att ta lån varierar stort mellan dels olika utbildningsnivåer och dels mellan olika åldersgrupper. Utlandsstuderande är de som oftast tar lån och vuxenstuderande på grundskolenivå är de som oftast avstår från att låna, säger Carl-Johan Stolt.
Antalet studerande som får studiebidraget på gymnasiet minskar. Det beror på demografiska faktorer – årskullarna i gymnasieskolan är mindre än för några år sedan. Fler studerande på gymnasiet får dock extra tillägg – ett sökt stöd som går till familjer med låga inkomster.
De nya siffrorna och slutsatserna återfinns i CSN årsrapport till regeringen – Studiestödet 2012.

För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare CSN, 0480-447287, 070-3418514.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera