Studielån eller banklån? En kommentar till Plus i SvT 3 oktober

I SvT:s konsumentmagasin Plus den 3 oktober kunde man få intrycket att studielånen är dyrare och mindre förmånliga än banklån. CSN vill därför göra följande förtydliganden, som visar att för de allra flesta är banklån ett sämre om ens möjligt alternativ.

I dag är räntan på studielånet 2,8 procent. Vissa banklån kan dock fås mot en lägre nettoränta. Frågan om det är mer förmånligt med banklån har därför väckts i olika sammanhang, nu senast i konsumentmagasinet Plus, där frågan inte hann besvaras tillräckligt utförligt. För de allra flesta är inte ett banklån en möjlighet över huvud taget. Banklån kräver en säkerhet, exempelvis i form av en fastighet eller en borgen, och ofta krävs också fast inkomst. För de studerande är därför banklån sällan något alternativ. För den som ändå överväger att ta ett banklån och lösa in sitt studielån rekommenderar CSN att man går igenom konsekvenserna för den egna ekonomin. I jämförelsen mellan studielån och banklån finns en rad faktorer att ta hänsyn till. Möjligheten till nedsättning och avskrivning vid synnerliga skäl finns i studielånet men inte i banklånet. Vid dödsfall avskrivs studielånet medan ett banklån kräver att man köper en särskild livförsäkring för ändamålet. Studielånet kräver ingen kreditprövning vilket banklån gör. I huvudsak har dock de direkta kostnaderna varit föremål för diskussion. Räntan på studielånen är ett snitt av de tre senaste årens kostnader för staten att låna upp pengarna som betalas ut i studielån. Det innebär att studielåneräntan rör sig långsammare än de rörliga bolåneräntorna. I ett läge där räntorna faller kommer därför studielåneräntan att vara högre än bottenlåneräntorna på bostadslånemarknaden. När räntorna stiger gäller dock det motsatta. Historiskt har räntan på studielånen varit lägre än nettoräntan för andra lån sedan 1989 då systemet sjösattes. Prognosen för studielåneräntan för 2006 är cirka 2,3 procent och antas sjunka ytterligare 2007. Det ska också betonas att studielåneräntan inte är avdragsgill. Istället betalar studielåntagarna bara 70 procent av statens upplåningskostnad, vilket kompenserar avdragsrätten för betalda räntor i andra lån.

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar