Uppsala län har de högsta studieskulderna

Den här perioden får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 207 miljarder kronor.  Betydligt fler låntagare gör nu förtida inbetalningar på sina studielån.

De förtida inbetalningarna på studielånen ökar. 2014 betalades 964 miljoner kronor in i förtid, under 2015 var motsvarande siffra 1162 miljoner kronor.
I slutet av november fick CSN även in det högsta beloppet någonsin när det gäller inbetalningar vid ett enskilt datum - drygt en miljard kronor.
- Vi bedömer att de förtida inbetalningarna kan påverkas av att många hushåll har en god ekonomi. Även det låga ränteläget skulle kunna bidra till att fler har möjlighet att betala av mer än vad de egentligen behöver, säger Boel Magnusson, chef för CSN:s inbetalningsavdelning.

Skuldsättningen ökar
Högsta skulderna har personer som bor i Uppsala län, tvåa är Stockholms län och på tredje plats kommer Skåne län. Lägst skuldnivå har låntagarna i Jönköpings, Västernorrlands och Dalarnas län.
-Skulderna har ökat i de flesta länen under det gångna året. Generellt sett är det storstadslänen som har de högsta skulderna, säger Boel Magnusson.

Den genomsnittliga skulden för samtliga låntagare som bor i Sverige är cirka 134 300 kronor.
- Skuldsättningen ökar. Det beror främst på de höjningar som gjorts av lånedelen i studiemedlet på senare tid. Vi bedömer att den ökningen håller i sig och blir ännu tydligare de kommande åren, säger Boel Magnusson.

Rekordlåg ränta
1 132 000 personer har annuitetslån (lån tagna efter 2001).  356 700 personer har det äldre studielånet (lån tagna 1989-2001). Fortfarande har personer med annuitetslån lägre skuldsättning än dem med det äldre lånet.
Räntan på studielånen är för närvarande rekordlåg, 0,6 procent. Det innebär att fler låntagare kan amortera av mer.
- Många med äldre studielån märker nu att studielånen minskar relativt fort. Det beror på att den rekordlåga räntan gör att en relativt stor andel av årsbeloppen går till att betala skulden, säger Boel Magnusson.

För mer information: Boel Magnusson, avdelningschef CSN, 060-64 55 11.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-18 61 55, 076-119 65 51

Genomsnittliga studieskulder per person och län den 1 januari 2016 (samtliga typer av studielån):

Län                                                     Genomsnittlig skuld ingående
1 Uppsala län                                       149 942
2 Stockholms län                                  149 487
3 Skåne län                                          138 778
4 Västra Götalands län                          135 248
5 Västerbottens län                               131 954
6 Östergötlands län                               130 078
7 Gotlands län                                      125 602
8 Hallands län                                       123 386
9 Örebro län                                         121 664
10 Kronobergs län                                 121 021
11 Västmanlands län                             119 861
12 Norrbottens län                                119 846
13 Värmlands län                                  119 560
14 Södermanlands län                           117 496
15 Jämtlands län                                   117 106
16 Kalmar län                                       115 067
17 Blekinge län                                     114 853
18 Gävleborgs län                                 114 554
19 Dalarnas län                                     114 192
20 Västernorrlands län                           113 240
21 Jönköpings län                                  112 907

Genomsnittliga studieskulder per person den 1 januari 2016:

Sverige                                134 277

Icke folkbokförda i Sverige    198 568

Alla låntagare                       137 515

Tips till dig som betalar tillbaka på studielånet:
•Välj elektroniska årsbesked. Det går snabbare och är bättre för miljön.
•Gör det enkelt att betala, välj e-faktura eller autogiro.
•Använd e-legitimation så kan du se alla uppgifter om dina studielån i Mina sidor på CSN.se.
•Om du får problem att betala. Kontakta CSN direkt eller ansök själv om nedsättning av årsbeloppet.
•Bor du i utlandet – kom ihåg att du kan betala med kort. 

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera