CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2017

TREDJE KVARTALET 2017

 •  Nettoomsättningen ökade med 5 % till 61,0 MSEK (57,9) - i jämförbara valutor, en ökning med 12 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 15,7 MSEK (12,6) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (22)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 13,5 MSEK (9,6)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,07 SEK (0,77)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,0 MSEK (4,6)

DELÅRET JANUARI - SEPTEMBER 2017

 •  Nettoomsättningen ökade med 11 % till 209,3 MSEK (188,9) - i jämförbara valutor, en ökning med 11 %.
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 44,6 MSEK (36,1) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (19)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 37,6 MSEK (27,4)
 •  Resultat per aktie ökade till 3,00 SEK (2,19)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,7 MSEK (31,6)

PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2017

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2017 bedöms bli mellan 60 och 65 MSEK (62,6).

CTT ÖVERGÅR FRÅN KONCERN TILL BOLAG 

Under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB. Detta innebär att CTT Systems AB från och med första kvartalet 2017 inte upprättar någon koncernredovisning, men att verksamheten i CTT Systems AB motsvarar den som tidigare innefattades av hela koncernen. Där så anges i rapporten jämförs därför CTT Systems ABs utfall 2017 med koncernens utfall 2016 och tidigare, då detta anses ge den mest rättvisande bilden av verksamhetens utveckling under denna period.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2017 klockan 8:30 (CET).

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar