CTT Systems AB Delårsrapport Q3 2015

TREDJE kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen minskade med 17 % till 42,3 MSEK (51,0) - i jämförbara valutor, en minskning om 32 %

 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,1 MSEK (12,2)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 14 % (24 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (8,6)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,76)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,3 MSEK (5,5)

DELÅRET JAN - SEP 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 147,7 MSEK (140,3) - i jämförbara valutor var det en minskning om 16 %

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 24,0 MSEK (-4,7)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (-3 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 15,7 MSEK (-5,9)

 • Resultat per aktie uppgick till 1,26 SEK (-0,52)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 12,2 MSEK (9,1)

Prognos FJÄRDE kvartalet 2015

Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2015 bedöms bli mellan 45 och 50 MSEK.


CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08:30 (CET).

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar