Delårsrapport 2003-07-01 -- 2003-09-30 (3 månader)

DELåRSRAPPORT 2003-07-01 - 2003-09-30 (3 MåNADER) · Nettoomsättningen för delåret uppgick till 2,5 Mkr (1,9 Mkr) · Resultat delår -3,4 Mkr efter skatt (-4,2 Mkr) och kassaflödet -7,5 Mkr (-6,0 Mkr) · Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,67 kr · Airbus valde CTTs befuktningssystem till A380 · Austrian Group beställer Zonal Drying(TM) system till 15 st CRJ flygplan För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00780/wkr0003.xls Hela rapporten

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.