Valberedning har utsetts för CTT Systems AB inför årsstämman 2016

En valberedning inför årsstämman 2016 har utsetts i enlighet med de principer och turordningsregler som beslutades av årsstämman den 13 maj 2015.

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB), Nicolas Pinel (B/E Aerospace Inc.) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB).

Valberedningen har utsett Tomas Torlöf till sin ordförande.

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman 2016 lägga fram förslag i nedanstående frågor för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,

  • förslag till styrelse,

  • förslag till styrelseordförande,

  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

  • förslag till revisorer,

  • förslag till arvode för bolagets revisorer och

  • i den mån så anses, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2016, till valberedningens ordförande (Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se)).

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar