Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB avseende skadehantering

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Säkravård Norden AB (”Säkravård”) har ingått avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB (”MAIDEN”) om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden. Avtalet, som börjar gälla den 1 april 2017, löper på tre år med årsvis förlängning därefter. Avtalet beräknas av styrelsen i Rethinking Care vara värt 4 MSEK för Säkravård.

Säkravård är ett försäkringsmedicinskt kompetenscentrum. Bolagets sjuksköterskor och läkare samt affärs- och produktspecialister tillförsäkrar en kostnadseffektiv hantering av sjukförsäkringar och personskadeärenden. Säkravård samarbetar med försäkringsbolag, vilket inkluderar komplett hantering av skadereglering inom privata sjukförsäkringar och personskador. Säkravård får skadeanmälningar från kunder, hanterar ersättningar samt levererar statistik till försäkringsbolag.

Säkravård har nu ingått avtal med MAIDEN om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden. MAIDEN är en europeisk aktör för olika typer av försäkringsskydd inom betalskydd och inkomstskydd. Avtalet, som började gälla den 1 april 2017, löper på tre år med automatisk årsvis förlängning därefter och en uppsägningstid på tolv månader. Avtalet innebär att Säkravård hanterar skadeärenden och kontakt med kunder i skadefrågor inom försäkringar av typen låneskydd, betalskydd och GAP-försäkring. Baserat på första kunden Northmill AB:s prognos planerar Säkravård för att inom tre år hantera skadeärenden för cirka 50 000 kunder inom ett antal portföljer på den svenska marknaden. Avtalet beräknas av styrelsen i Rethinking Care vara värt 4 MSEK för Säkravård.
Thomas Palmqvist, VD Säkravård, kommenterar:
”Vi är glada att nu se resultatet av en process som påbörjades under hösten 2016 och planen är att vi börjar jobba med dessa betydande aktörer inom lån- och betalskydd mot privatmarknaden under april månad.”

Keith Medgett, Managing Director MAIDEN Life Försäkrings AB, kommenterar:
“Vi ser fram emot att arbeta med Säkravård som har visat sig vara mycket professionella och tillmötesgående under vår detaljerade due diligence-process.”

Om MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB 
Maiden Life Insurance AB and Maiden General Försäkrings AB är dotterbolag till Maiden Holdings, Ltd. Maiden Holdings, Ltd. är ett Bermuda-baserat holdingbolag bildat 2007. Företaget fokuserar på att leverera icke katastrof- försäkring, kundanpassade återförsäkringsprogram och service till små och medelstora försäkringsbolag i USA och Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 09.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

Taggar:

Om oss

Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

Prenumerera

Dokument & länkar