Rethinking Care Sweden AB startar dotterbolag i Norge

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) följer sin expansionsplan och startar nu ett helägt norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda bolaget.

Rethinking Care följer sin expansionsplan och startar sitt första utländska dotterbolag i Norge. Den norska
hälso-, vård- och omsorgsmarknaden har mycket gemensamt med den svenska. Utmaningarna med tillgänglighet till vården och svårigheter med bemanning är desamma i Norge som i Sverige. Curando AS kommer på sikt att erbjuda samma tjänsteerbjudande som Rethinking Care erbjuder i Sverige med leverans till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag. Initialt kommer det norska bolaget framförallt att erbjuda medicinska onlinetjänster och sjuksköterskebemannade callcenter som kan bidra till att avlasta primärvårdsmottagningar i regioner med bemanningsproblematik. Agilits IT-plattform med digitala funktioner såsom ärendehantering, webbokning, säker mail och videokonsultationer kommer att vara central även i Norge.

Asbjørn Sørfonden har utsetts till affärsområdeschef och kommer att utveckla och leda det nystartade norska dotterbolaget. Sørfonden har under de senaste åren arbetat som seniorkonsulent på Nordvik ApS med läkarbemanning i Norden och Key Account Manager på Transmedica AS. Innan dess var Sørfonden produktansvarig hos GlaxoSmithKline AS i Norge. Sørfonden känner väl till både det norska sjukhusväsendet, specialistvården och den norska primärvården. Sørfonden tillträdde sin tjänst den 3 april 2017.

Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care, kommenterar:
”Det norska sjukvårdssystemet har samma utmaningar som det svenska med en åldrande befolkning som kräver alltmer resurser samtidigt som tillgången på kompetent vårdpersonal är begränsad. Speciellt primärvården i de västra och norra delarna av Norge är beroende av dyra hyrläkare och vikarier. Våra digitala onlinetjänster med läkare och vårt sjuksköterskebemannade callcenter kan bidra till att skapa tillgänglighet och kontinuitet oavsett geografisk placering. Vårt ärendehanteringssystem kan kvalitetssäkra samarbetet med den ordinarie personalen som finns på plats. Jag är glad över att ha rekryterat Asbjørn Sørfonden som affärsområdeschef i Norge. Hans säljmeriter och erfarenheter från sina tidigare uppdrag som seniorkonsulent på Nordvik ApS och Key Account Manager på Transmedica AS kommer tillföra det nya norska bolaget en viktig resurs.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41 
E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se  

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 09.00 CET.

 
Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

Taggar:

Om oss

Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

Prenumerera

Dokument & länkar