97,4% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram

97,4% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram Aktieägarna i AB Custos (publ) ("Custos") har anmält 1 364 428 aktier i Custos för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 5 november 2003. Totalt kommer ett värde om 470,01 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i Custos vilket motsvarar 344,501 kronor per inlöst aktie. Anslutning i inlösenerbjudandet En extra bolagsstämma i Custos fattade den 30 september 2003 beslut om ett inlösenerbjudande i Custos. De som på avstämningsdagen den 3 oktober 2003 var aktieägare i Custos erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Custos mot likvid i form av tre Biliaaktier samt 64 kronor kontant per inlöst aktie i Custos. Inlösenerbjudandet omfattade totalt 1 401 074 aktier i Custos motsvarande ett värde om 482,71 miljoner kronor. Anmälningsperioden för att acceptera inlösenerbjudandet avslutades den 5 november 2003. Totalt har 1 364 428 aktier i Custos lämnats in och totalt kommer ett värde om 470,0 1) miljoner kronor att överföras till aktieägarna. Anslutningsgraden uppgår därmed till 97,4% för de aktieägare som löser in aktier med stöd av inlösenrätter. Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer antalet utestående aktier i Custos att uppgå till 4 223 567 2) aktier. Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikviden Handel i inlösenaktier påbörjas den 14 november 2003 och avslutas omkring den 2 december 2003. Inlösenaktier kommer att lösas in mot likvid i form av tre Biliaaktier samt 64 kronor kontant per inlösenaktie efter det att erforderliga beslut verkställts och registrerats hos PRV. Inlösenlikviden beräknas utbetalas den 10 december 2003. Courtagefri försäljning I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 45,10 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen redovisades till berörda aktieägare omkring den 10 november 2003. Stockholm den 12 november 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Mikael Nachemson (08-440 57 70) 1) Baserat på senaste betalkurs för Biliaaktien den 11 november 2003, vilken uppgick till 93,50 kronor. 2) Antaget att syntetiskt återköpta aktier är inlösta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar