Aktuellt substansvärde 1998-12-17

AKTUELLT SUBSTANSVÄRDE 1998-12-17 Custos substansvärde beräknas 1998-12-17 till 182 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 16% och för B-aktien 16%. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 18 december 1998 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar