Aktuellt substansvärde 1999-05-06

Aktuellt substansvärde 1999-05-06 Custos substansvärde beräknades 1999-05-06 till 229 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 21% och för B-aktien 21%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 7 maj 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar