Aktuellt substansvärde 1999-11-04

Aktuellt substansvärde 1999-11-04 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktier skulle vara inlösta, beräknades 1999-11-04 till 243 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 25% och för B-aktien 27%. Substansvärdet per aktie är baserat på 29.609.497 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 1999-11-04 till 238 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 24% och för B-aktien 26%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 5 november 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00080/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00080/bit0002.doc

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar