Aktuellt substansvärde 1999-11-25

Aktuellt substansvärde 1999-11-25 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktier skulle vara inlösta, beräknades 1999-11-25 till 253 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 24% och för B-aktien 23%. Substansvärdet per aktie är baserat på 29.596.897 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 1999-11-25 till 248 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 22% och för B-aktien 22%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 26 november 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar