Aktuellt substansvärde 1999-12-30

Aktuellt substansvärde 1999-12-30 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknades 1999-12-30 till 277 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 26% och för B-aktien 26%. Substansvärdet per aktie är baserat på 28.573.037 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 1999-12-30 till 270 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 23% och för B-aktien 24%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 3 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar