Aktuellt substansvärde 2000-01-05

Aktuellt substansvärde 2000-01-05 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknades 2000-01-05 till 264 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 24% och för B-aktien 25%. Substansvärdet per aktie är baserat på 28.573.037 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 2000-01-05 till 257 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 22% och för B-aktien 23%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 7 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar