Aktuellt substansvärde 2000-01-20

Aktuellt substansvärde 2000-01-20 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknades 2000-01-20 till 285 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 24% och för B-aktien 24%. Substansvärdet per aktie är baserat på 27.981.457 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 2000-01-20 till 277 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 22% och för B-aktien 22%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 21 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar