Aktuellt substansvärde 2000-03-02

Aktuellt substansvärde 2000-03-02 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknades 2000-03-02 till 270 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 20% och för B-aktien 20%. Substansvärdet per aktie är baserat på 27.758.803 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 2000-03-02 till 263 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 18% och för B-aktien 18%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 3 mars 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar