Aktuellt substansvärde 2000-03-30

Aktuellt substansvärde 2000-03-30 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknades 2000-03-30 till 280 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 18% och för B-aktien 18%. Substansvärdet per aktie är baserat på 27.758.803 Custosaktier. Custos substansvärde beräknades 2000-03-30 till 273 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 16% och för B-aktien 16%. Substansvärdet per aktie är baserat på 31.845.613 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 31 mars 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar