Aktuellt substansvärde 2001-02-08

Aktuellt substansvärde 2001-02-08 Custos substansvärde beräknades 2001-02-08 till 282 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 16 %. Substansvärdet per aktie är baserat på 18.030.654 Custosaktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet 1) att dels de syntetiskt återköpta aktierna (enligt mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) är inlösta dels att de Custosaktier som anmälts 2) för inlösen mot likvid i form av SCA-aktier är inlösta . Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 9 februari 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-02-08 uppgick till 3.642.712 stycken. 2) Antalet Custosaktier som har anmälts för inlösen är 6.085.437. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar