Aktuellt substansvärde 2001-02-15

Aktuellt substansvärde 2001-02-15 Custos substansvärde beräknades 2001-02-15 till 282 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 15 %. Substansvärdet per aktie är baserat på 18.030.654 Custosaktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandena att de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) är inlösta och att de Custosaktier som anmälts för inlösen mot likvid i form av SCA-aktier är inlösta2) . Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 16 februari 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-02-15 uppgick till 3.642.712 stycken. 2) Antalet Custosaktier som har anmälts för inlösen är 6.085.437. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00340/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar