Aktuellt substansvärde 2001-10-04

Aktuellt substansvärde 2001-10-04 Custos substansvärde beräknades 2001-10-04 till 263 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 9 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 18 022 504 Custosaktier vilket innebär att de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) antas vara inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 5 oktober 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-10-04 uppgick till 8 150 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00310/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar