Aktuellt substansvärde 2001-10-18

Aktuellt substansvärde 2001-10-18 Custos substansvärde beräknades 2001-10-18 till 210 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 5 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 13 514 841 Custosaktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet att dels de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) antas vara inlösta dels med antagandet om full anslutning till Custos erbjudande om inlösen med likvid i form av aktier i Perbio Science. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 19 oktober 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-10-18 uppgick till 8 150 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar