Aktuellt substansvärde 2002-03-14

Aktuellt substansvärde 2002-03-14 Custos substansvärde beräknades 2002-03-14 till 215 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 12 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 8 142 538 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagande om full anslutning till Custos erbjudande om inlösen mot kontant likvid och att de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) är inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 15 mars 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2002-03-14 uppgick till 3 668 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar