Aktuellt substansvärde 2003-10-31

Aktuellt substansvärde 2003-10-31 Custos substansvärde beräknades 2003-10-31 till 148 kronor per aktie. Börskursen var 139,50 kronor och därmed uppgick substansrabatten till 6%. Substansvärdet per aktie är baserat på 4 186 921 aktier och är beräknat efter antagandet om, dels full anslutning till Custos erbjudande om inlösen i form av en inlösenlikvid per inlöst aktie utgörande av tre Bilia-aktier och 64 kronor kontant, dels att de syntetiskt återköpta aktierna 1) är inlösta. Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad. Stockholm den 6 november 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2003-10-31uppgick till 16 303 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar