Custos förvärvar 40% av C. Tybring-Gjedde ASA

Custos förvärvar 40% av C. Tybring-Gjedde ASA Custos har ingått avtal om att förvärva upp till cirka 40 procent av aktiekapitalet i C. Tybring-Gjedde ASA. Custos totala investering förväntas uppgå till drygt 130 MNOK. Förvärvet sker genom både deltagande i nyemission, förvärv av existerande aktier och teckning av ett konvertibelt förslagslån. Investeringen är villkorad av bland annat due diligence. Tybring-Gjedde är ett börsnoterat norskt handelsföretag med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Bolaget omsatte 1998 drygt två miljarder NOK. Stockholm den 19 maj 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) eller Lars Förberg (070-319 11 11) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00060/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00060/bit0002.doc

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar