Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perbio

Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perbio Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perbio Science AB. Efter förvärvet äger Custos 9.481.225 aktier motsvarande 26,5 procent av rösterna och aktiekapitalet. Stockholm den 5 november 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar