Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perbio

Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perbio Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perbio Science AB. Efter förvärvet äger Custos 13.125.226 aktier i Perbio. Custos har även ställt optioner motsvarande 60.000 aktier till ledande befattningshavare i Perbio. Om alla optionerna utnyttjas kommer Custos att äga 13.065.226 aktier i Perbio motsvarande 36,5 procent av rösterna och aktiekapitalet. Efter utspädning med de skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning som Perbio ställde ut vid extra bolagsstämma 6 december 1999 motsvarar Custos innehav 34,7% av rösterna och aktiekapitalet. Stockholm den 17 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar